GroenLinks wil helderheid over koopkrachtgevolgen plannen Schippers

GroenLinks wil dat er duidelijkheid komt op de koopkrachteffecten van de plannen van minister Schippers voordat de Tweede Kamer daarmee instemt. Volgens Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet is onduidelijk hoe de plannen van Schippers financieel zullen uitpakken. Zij heeft veel vragen bij de financiële onderbouwing en consequenties van de nieuwe zorgplannen van minister Schippers. Zij vreest voor een stijging van de zorgpremies en wil dat het kabinet de voorstellen laat doorrekenen door het Centraal Planbureau (CPB) op de koopkrachteffecten en budgettaire gevolgen.

Ellemeet: “Minister Schippers wil met haar nieuwe  plannen bijdragen aan de beoogde bezuiniging van 1 miljard euro op de zorg, maar het is onduidelijk waar de rekening komt te liggen. Ik vrees voor een stijging van de zorgpremies, en wil daarom dat de gevolgen voor de koopkracht van mensen in beeld worden gebracht voordat de Tweede Kamer zijn fiat geeft.”

De maatregelen die Schippers voorstelt komen in de plaats van de zorgwet die in december door de Eerste Kamer werd verworpen. Ellemeet wil dat de nieuwe plannen net zo zorgvuldig behandeld worden. Zij wil daarom een doorrekening van de plannen door het CPB en een advies over de plannen van de Raad van State, voordat de Tweede Kamer definitief instemt met de plannen. Ook heeft ze vragen over de uitvoerbaarheid van de plannen.

Daarnaast vindt Ellemeet dat Schippers onvoldoende doet om de macht van de zorgverzekeraars te beperken en om ervoor te zorgen dat verzekerden een polis kunnen kiezen op basis van kwaliteit in plaats van prijs. Vanavond debatteert de Tweede Kamer op hoofdlijnen over de plannen van Schippers.