GroenLinks wil hogere beloning voor vmbo-docenten

Het vmbo moet met hogere salarissen meer hoog opgeleide leraren trekken. GroenLinks-woordvoerder Jesse Klaver zal wil dat staatssecretaris Dekker in de uitwerking van het Nationaal Onderwijsakkoord inzet op verhoging van salarissen voor vmbo-leraren.

Jesse Klaver. “Juist op het vmbo hebben we leraren van topkwaliteit nodig omdat daar de leerproblemen en de uitval van leerlingen het hoogst liggen. Maar nu worden op het vmbo leraren veel slechter beloond dan op bijvoorbeeld gymnasia. Ambitieuze en goed presterende leraren kiezen er daarom vaak voor om niet op het vmbo les te geven.”

In het onderwijs zijn vier salarisschalen. Volgens afspraken in het Convenant Leerkracht zou 29% van de leraren in het vmbo in één van de twee  hogere salarisschalen moeten vallen, maar momenteel krijgen slechts 5,5% van de vmbo-leraren zo’n salaris en dat aantal daalt.

Klaver: “Doordat er relatief zo weinig goed betaalde posities in het vmbo bestaan, is er voor leraren weinig carrièreperspectief binnen het vmbo. Dat is een probleem, want vmbo-scholen hebben de leraren niet voor het uitzoeken: een kwart van de vmbo-docenten heeft niet het juiste diploma.”