GroenLinks wil maatregelen tegen massale biggensterfte

Miljoenen varkens komen vroegtijdig aan hun einde, zo blijkt uit onderzoek door Stichting Varkens in Nood. Van de dertig miljoen biggen die jaarlijks geboren worden, sterven er maar liefst drie miljoen in de eerste weken van hun leven. Voor GroenLinks is dit een onaanvaardbaar hoog aantal. Kamerlid Tofik Dibi wil van de minister weten op welke wijze zij een eind gaat maken aan deze macabere praktijken.

Tofik Dibi: Nederland moet fatsoenlijk omgaan met haar dieren. Als nu tien procent van de dieren in de varkenshouderij vroegtijdig overlijdt, kun je concluderen dat dit nu niet het geval is. Uit het onderzoek van Varkens in Nood blijkt dat zieke dieren voornamelijk vroeg aan hun einde komen, doordat boeren ze de noodzakelijke zorg van een dierenarts onthouden. Vaak omdat ze dit te duur vinden. Dibi wijst erop dat deze boeren zich niet houden aan de wet: "Volgens de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren (GWDD), is een houder van een dier verplicht deze noodzakelijke zorg te verlenen. Als boeren dit nalaten dienen zij hiervoor vervolgt te worden". Dibi wil een spoeddebat over het onderwerp.