GroenLinks wil meerdere examenmomenten voor chronisch zieke leerling

Voor chronisch zieke leerlingen moet het mogelijk zijn om op een reguliere middelbare school een diploma te halen, vindt GroenLinks Kamerlid Tofik Dibi. Om deze leerlingen tijdens de eindexamens in mei te ontlasten, pleit Dibi ervoor dat het januari-eindexamen op de zogenaamde pilotscholen wordt opengesteld voor deze groep leerlingen, zodat zij dan al een aantal vakken af kunnen sluiten.

Op pilotscholen wordt geëxperimenteerd met meerdere examenmomenten. Dit kan het verschil maken voor chronisch zieke leerlingen, die meer dan één examen per dag fysiek niet aankunnen. Op dit moment mogen pilotscholen geen andere dan eigen leerlingen toegang verschaffen tot het januari-examen. Dibi: “De groep is klein, maar hun belang is groot. Daarom moet er voor hun een uitzondering gemaakt worden. Onnodige vertraging tijdens de schoolloopbaan wordt zo voorkomen.”

Schriftelijke vragen van het lid Dibi (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de openstelling van eindexamens op pilotscholen voor chronisch zieke leerlingen (ingezonden 17 februari 2009).

1. Deelt u de mening dat chronisch zieke leerlingen zo goed mogelijk gefaciliteerd moeten worden om eindexamen te doen?2. Deelt u de mening dat chronisch zieke leerlingen tijdens de eindexamens in mei ontlast kunnen worden, door al in januari een aantal vakken af te sluiten met een eindexamen? Zo ja, bent u het met mij eens dat het lopende experiment van meerdere examenmomenten voor hun een uitkomst is?3. Heeft u zicht op hoeveel chronisch of langdurig zieke leerlingen eindexamen doen per jaar?4. Bent u bereid voor deze groep een uitzondering te maken en hun toe te staan in januari examen te doen op een pilotschool? Zo nee, waarom niet?