Ondergronds gasopslagveld van de NAM

GroenLinks wil nieuw Groningen-rapport Onderzoeksraad

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) moet een vervolg maken op haar rapport over de gaswinning in Groningen. GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren wil weten of nieuwe informatie of ontwikkelingen aanleiding geven voor aanvulling van het eerste rapport. Ook vraagt de partij of in de ogen van de OVV de vijf aanbevelingen van Onderzoeksraad uit 2015 zijn uitgevoerd.

Van Tongeren: ‘De OVV zei dat de veiligheid van bewoners tot 2013 niet voorop stond; ik wil weten of de OVV vindt dat dat nu wel zo is.’

Shell noch Exxon, samen eigenaar van de NAM, hebben zich publiek verantwoord voor de gevolgen van de gaswinning in Groningen. Keer op keer horen we over onacceptabele gevolgen voor individuele bewoners zoals het verhaal van een Groninger die dakloos eindigde nadat zijn huis werd opgekocht door de NAM.

In haar rapport concludeerde de OVV dat bij de besluitvorming over gaswinning niet zorgvuldig is omgegaan met de veiligheid van de inwoners. De OVV formuleerde vijf aanbevelingen om het veiligheidsbelang te versterken, de onzekerheid te erkennen en om beter te communiceren. Zo moesten gemeenten en provincies een rol krijgen in de besluitvorming, en moest de onafhankelijkheid van toezichthouder SodM versterkt worden, net als de onderzoeksplicht van mijnbouwbedrijven. Bovendien moesten andere ministeries bij de besluitvorming over gaswinning betrokken worden en moest transparanter gecommuniceerd worden.

Op initiatief van GroenLinks riep de Tweede Kamer het kabinet op deze aanbevelingen over te nemen. Desondanks moest de rechter er vorig jaar aan te pas komen om de gaswinning in Groningen te verlagen.

Vandaag bleek een ruime meerderheid in de Groningse Provinciale Staten voorstander van een parlementaire enquête over de gaswinning in Groningen. GroenLinks denkt echter dat door een vervolgonderzoek van de Onderzoeksraad sneller relevante  informatie en essentiële aanbevelingen tot stand komen. We moeten de ernstige  problemen van de Groningers nu oplossen, een parlementaire enquête is daar nu niet het meest geschikte instrument voor.