GroenLinks-leider Jesse Klaver stelt het kabinet een deadline en wil dat er nog voor het eind van deze maand een noodwet ligt om de problemen rond de stikstofuitstoot aan te pakken.

Daarnaast vraagt hij het kabinet met Prinsjesdag extra geld uit te trekken voor het uitkopen van boeren zodat in maximaal vijftien jaar tijd de bio-industrie kan worden gehalveerd.

“Voor eind van de maand duidelijkheid over terugdringen veestapel en hervatten woningbouw”

Jesse Klaver: “Jarenlang heeft het kabinet de economie boven onze natuur en gezondheid geplaatst. Het resultaat: Nederland zit op slot. Om ervoor te zorgen dat noodzakelijke projecten, zoals de bouw van woningen, niet stil komen te liggen, moet de politiek in een noodwet prioriteiten stellen. Door de veestapel te halveren en de maximumsnelheid te verlagen komen andere noodzakelijke projecten niet in het gedrang en beschermen we de Nederlandse natuur.”

Nederland is in 100 jaar tijd 80% van de planten en dieren verloren omdat onze enorme stikstofuitstoot voor veel plantensoorten het einde heeft betekend. Dat is de afgelopen jaren onverminderd voortgegaan, ook al moest de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) dat voorkomen. De Raad van State concludeerde dit voorjaar dat die aanpak niet werkt en dat er een andere aanpak moet komen om de stiktofuitstoot aan banden te leggen. Als gevolg van die uitspraak dreigen naar schatting 18.000 projecten waarbij stikstof vrijkomt stil te komen liggen, waaronder woningbouw-, dijkverzwarings- en verduurzamingsprojecten.

Wat GroenLinks betreft wordt in de noodwet vastgelegd dat in vijftien jaar de veestapel halveert. Om dat te bereiken moet volgens GroenLinks vijftien jaar lang 500 miljoen euro worden uitgetrokken om veehouders uit te kopen.

Daarnaast wil GroenLinks in de noodwet ook vastleggen dat er een verbod komt op de groei van het vliegverkeer. De maximumsnelheid op snelwegen moet terug naar 120 km/h en op snelwegen die door natuurgebieden of langs steden lopen naar 100 km/h. Op die manier regelt de wet dat de Nederlandse natuur beschermd blijft, terwijl projecten met een grote maatschappelijke prioriteit gewoon kunnen doorgaan.

Klaver: “Iedere dag dat de het bouwen van woningen en de aanpak van klimaatverandering vertraging oplopen, is de verantwoordelijkheid van dit kabinet. Nederland heeft snel concrete actie en scherpe politieke keuzes nodig. Dit is geen technische, juridische kwestie. Dit gaat over de toekomst van Nederland. Wat mij betreft speelt dit onderwerp een hoofdrol bij de aankomende algemene politieke beschouwingen.”