De Nederlandse en Israëlische luchtmacht werken samen in het gebruik van gevechtshelicopters in stadsoorlogen tegen terroristen. Deze samenwerking is buiten de politiek om geregeld. Israël zet deze Apaches vaak in bij aanvallen op Palestijnse doelen. Bij die aanvallen komen veel burgers om het leven. Farah Karimi wil opheldering en vraagt om een snel debat.

Het parlement is niet op de hoogte gesteld van deze Nederlands - Israëlische samenwerking. De Nederlandse regering heeft als officiële lijn om geen partij te kiezen in het conflict tussen Israëliërs en de Palestijnen. Die lijn is blijkbaar verlaten. Een innige militaire samenwerking met Israël is er voor in de plaats gekomen. Inlichtingen over gevechtstechnieken en elektronische hulpmiddelen voor onder meer de Apaches, gingen heen en weer.

Nederland steunt op deze wijze het Israëlische leger dat zich schuldig maakt aan de schending van fundamentele interantionale normen. Het militaire optreden van Israël in de bezette Palestijnse gebieden houdt in: het stelselmatig doden van talloze Palestijnse burgers, standrechtelijke executies, willekeurige gevangennemingen en deportatie van gevangenen, collectieve bestraffing van Palestijnse burgers, marteling, voortzetting van de nederzettingenpolitiek, aanvallen op ziekenhuizen en ambulances en vernietiging van huizen.  

Farah Karimi wil opheldering over de rol van de Nederlandse regering en Koninklijke Luchtmacht bij het tot stand komen van deze samenwerking.