GroenLinks wil parlementaire enquête over de JSF

GroenLinks wil een parlementaire enquête over de JSF om inzichtelijk te krijgen hoe de kosten zo uit de hand konden lopen en om boven water te krijgen wat de werkelijke realistische verwachtingen zijn voor het verdere verloop van het JSF-project. GroenLinks Tweede Kamerlid Arjan El Fassed zal hiertoe, tijdens het voortgangsdebat over de JSF op 5 juli, een motie indienen om een parlementaire enquête te starten.

El Fassed: “Het JSF-project is een miljardenproject waar de Tweede Kamer veel te weinig grip op heeft. Het moet eindelijk eens goed zichtbaar worden hoe we in dit project verzeild zijn geraakt en wat het ons heeft gekost. Afgelopen week liet minister Hillen ons weten dat de aanschaf- en exploitatiekosten opnieuw zullen stijgen maar niemand heeft daadwerkelijk inzicht in de kosten en de toekomst van het JSF-programma. Het is de hoogste tijd dat de Kamer de onderste steen boven haalt."

GroenLinks gaat er vanuit dat alle partijen die kritisch zijn over de JSF, het voorstel voor een parlementaire enquête zullen steunen. Met het onderzoek moet duidelijk worden hoe de steeds weer oplopende kosten, vertragingen en de technische problemen in het JSF-programma hebben kunnen gebeuren.“We moeten leren hoe we meer inzicht kunnen krijgen in die projecten waarbij ons rooskleurige ramingen door regering en belanghebbenden worden voorgehouden. In het verleden hebben we dat ook verkeerd zien gaan met de Betuwelijn en de HSL. De Kamer moet op tijd kunnen voorkomen dat er miljoenen euro's worden verspild door eindeloos door te modderen met achterhaalde scenario’s”, aldus El Fassed. GroenLinks wil, net als een meerderheid in de Tweede Kamer, het liefst uit het hele JSF-project stappen. El Fassed: "Liever heb ik weer mijn handen vrij om een goede opvolger voor de F-16 te zoeken, dan dat we verder verstrikt raken in dit miljoenenverslindende project zonder uitzicht op verbetering.”