GroenLinks wil stop extra snelwegen vanwege foutieve cijfers

GroenLinks wil dat minister Schulz opnieuw doorrekent of al haar asfaltplannen wel nodig zijn. GroenLinks-Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren zal dat maandag voorstellen bij het debat over het MIRT. De aanleg van wegen gaat ten koste van mooi landschap én kost vele miljarden belastinggeld. Uit onderzoek van CE Delft blijkt nu dat er veel minder auto's rijden dan minister Schultz dacht. De scenario's waarop extra asfalt zijn gebaseerd zijn inmiddels achterhaald. Dus is het onnodig nu extra snelwegen te bouwen.

Liesbeth van Tongeren: "Minister Schultz heeft haar beleid van meer asfalt gebaseerd op verouderde cijfers. We moeten niet bouwen voor de leegstand alleen om wegwerkers aan t werk te houden of vanwege de verkiezingsbeloften van de minister.  Zoveel geld uitgeven als het zo onzeker is of die wegen echt nodig zijn is onverantwoord. Ik wil dat de minister de aanleg van die wegen stillegt tot duidelijk is of al die miljarden voor asfalt echt nodig zijn."

Uit het onderzoek van CE Delft blijkt dat het aantal auto's op de Nederlandse wegen veel lager is dan het Ministerie voorspelde. De hoeveelheid verkeer is zelfs lager dan in het laagste groei-scenario. De minister gebruikt het hoogste groei-scenario om de noodzaak voor nog meer asfalt aan te tonen. De economie groeit de komende jaren veel minder dan waarmee gerekend wordt.

GroenLinks vindt het onacceptabel om in deze tijden van economische crisis miljarden over de balk te smijten voor overbodig asfalt. De WRR zei  begin deze maand dat 'de potentiële beroepsbevolking nog met een miljoen mensen af neemt'. Met een kleinere beroepsbevolking zullen er ook veel minder mensen forenzen. Ook hierdoor zal de file druk enorm verminderen.

Liesbeth van Tongeren: "Deze minister heeft besloten dat dat asfalt er komt om de VVD achterban tevreden te houden. Wegenbouw is geen werkgelegenheidsproject of verkiezingsstunt. Het is tijd dat ze luistert naar experts die laten zien dat meer asfalt nu geldverspilling is"