Bij het debat over de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft Tom van der Lee een motie ingediend over een moratorium op nieuwe biomassacentrales, in ieder geval tot er goede en duidelijke afspraken zijn over de duurzaamheid van biomassa.

Tom van der Lee: "Op dit moment wordt er gewerkt aan afspraken over de duurzaamheid van biomassa. Pas wanneer duidelijk is wat deze afspraken zijn en of ze duurzaam genoeg zijn, kunnen we wat GroenLinks betreft beginnen aan nieuwe biomassacentrales. GroenLinks is niet tegen alle vormen van biomassa, maar het moet wel van duurzame bronnen komen en slim worden ingezet."

De motie werd mede ondertekend door andere partijen van de oppositie maar kreeg geen steun van D66. : "D66 was tijdens het debat erg kritisch op biomassa, maar geeft niet thuis wanneer ik dat concreet wil maken", aldus Tom van der Lee.

Lees hier het standpunt van GroenLinks over biomassa.