GroenLinks wil tolkenvergoeding zorg

GroenLinks vindt dat asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben ontvangen, maar die het Nederlands onvoldoende beheersen, recht hebben op een tolk bij een zorggesprek. Het kabinet moet deze tolken gaan vergoeden. Linda Voortman zal dit tijdens de begrotingsbehandeling VWS via een amendement voorstellen.

GroenLinks heeft zich altijd verzet tegen het kabinetsbesluit om de tolkenvergoeding in de zorg af te schaffen. Voortman stelt nu voor een regeling te maken voor in elk geval de nieuwe groep vluchtelingen die in Nederland aankomt. Door gezinshereniging zal hun aantal de komende jaren flink toenemen. Onder hen zullen veel kinderen zitten en mensen die door wat ze hebben meegemaakt extra zorg nodig hebben. Wanneer zij niet goed kunnen communiceren met hun zorgverlener belemmert dat de zorg. Consulten zullen langer duren en de kans op misverstanden zal toenemen.

Linda Voortman: "Goede communicatie tussen patiƫnt en zorgverlener is van cruciaal belang. Om goede zorg te kunnen verlenen moet een zorgverlener weten wat er precies aan de hand is. Natuurlijk moet iedereen zo snel mogelijk Nederlands leren, maar dit gaat om mensen die hier nog maar net zijn. Zij hebben nog onvoldoende kans gehad Nederlands te leren en moeten daarom een beroep kunnen doen op een tolk die vergoed wordt. Dat voorkomt misverstanden en scheelt tijd en daarmee ook geld. Deze regeling is dus in ieders belang."