GroenLinks wil topinkomens financiële sector aan banden leggen

GroenLinks wil dat in de financiële sector de best betaalde werknemer van onderneming maximaal 20 maal zo veel mag verdienen als de laagst betaalde werknemer van het bedrijf. Jesse Klaver wil dit vastleggen in de Wet Beloningsbeleid Financiële Ondernemingen die vandaag in de Tweede Kamer wordt behandeld.

Het amendement dat Klaver op de wet indient stelt voor beloningsverschillen in de financiële sector een bandbreedte in. Daardoor kan de manager van de bank in de toekomst niet meer dan 20 keer zoveel verdienen als bijvoorbeeld een baliemedewerker. De norm gaat vanaf 2016 gelden voor nieuwe personeelsleden.

Inkomensverschillen binnen bedrijven zijn vaak groot. Topbestuurders van de Nederlandse AEX-bedrijven verdienen gemiddeld 51 keer het inkomen van een doorsnee werknemer, berichtte de Volkskrant begin dit jaar. Door invoering van de Balkenende-norm zijn salarissen in de publieke sector al beperkt. Klaver wil dat er nu ook wettelijke actie genomen wordt om de lonen in de financiële sector aan banden te leggen.

Klaver: “Ondanks het feit dat de financiële sector tijdens de crisis gered is met geld van de belastingbetaler, zijn de lonen blijven stijgen tot bizarre hoogten. Ongelijkheid is een steeds groter probleem. Met name de beloningsverschillen tussen de mensen aan de top en de mensen op de werkvloer zijn vaak onrechtvaardig groot."

Ook de FNV bepleit een factor twintig als maximale inkomensverschil tussen het laagste en het hoogste salaris in een onderneming. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) oppert recent in het rapport Hoe Ongelijk is Nederland dat het instellen van een bandbreedte een maatregel kan zijn om de inkomensverschillen te beperken.

Klaver wil dat bedrijven verplicht worden over de verhouding tussen hoogste en laagste salarissen te rapporteren in hun jaarverslag. Daarnaast stelt hij voor dat bedrijven in de financiële sector verplicht worden te publiceren hoeveel zij jaarlijks aan bonussen uitkeren. “Transparantie houdt de sector scherp,” zegt Klaver.