Liesbeth van Tongeren
Liesbeth van Tongeren

GroenLinks wil wet wijzigen om doelen energieakkoord te halen

GroenLinks wil een wettelijke stok  achter de deur bij de uitvoering van het Energieakkoord. Nederland loopt hopeloos achter bij het terugdringen van CO2-uitstoot, opwekken van schone energie en het tegengaan van energieverspilling. Het Energieakkoord van de SER kampt met tegenslagen en vertragingstactieken. Er moet snel worden ingegrepen om klimaatverandering te beperken, zegt de klimaatcommissie van de Verenigde  Naties. GroenLinks stelt daarom vijf wettelijke maatregelen voor.

Liesbeth van Tongeren: “Als er nu niet snel resultaten worden geboekt,  dan moeten wettelijke maatregelen er maar voor zorgen dat we toch onze doelen halen.”

GroenLinks stelt de volgende maatregelen voor:

  1. Zolang de vijf vieste kolencentrales nog niet dicht zijn, moet de kolentax omhoog zodat vervuilende kolenstroom onrendabel is.
  2. Als de grootverbruikers van energie niet binnen drie maanden besparingsafspraken maken, dan komt er een wettelijke verplichting om 2% energie per jaar te besparen.
  3. Als de vervoersector niet binnen drie maanden kan aantonen hoe zij de beloofde bijdrage aan de CO2-reductie gaat leveren, dan wordt het rekeningrijden ingevoerd.
  4. Als er niet voor 1 januari zekerheid is over genoeg geschikte plaatsen voor windmolens op land, wijst de minister reservelocaties aan.
  5. Als met de huidige regeling voor schone energieopwekking in de buurt dit jaar niet meer dan vijftig projecten worden gerealiseerd, dan moet in de buurt opgewekte zonnepanelenstroom worden vrijgesteld van belasting totdat er minstens 250 projecten draaien.

Van Tongeren laakt de lakse houding van het kabinet tegenover het klimaatprobleem. “Veel bedrijven en overheden denken dat iemand anders het wel oplost. Oftewel: de kaboutertjes gaan het klimaat redden. Maar als we de doelen van het Energieakkoord niet halen, worden we de vieze man van Europa die braaf blijft buigen voor Poetin en de Arabische oliesjeiks,” zegt Van Tongeren.

Meer informatie:

Vijf wettelijke maatregelen:

  1. Afspraak: de vijf oudste kolencentrales gaan dicht per 1 januari 2016 en 1 juli 2017. Daarom wordt de kolenbelasting per 1 januari 2016 afgeschaft. In plaats van garanties voor de sluiting zijn er nu rendementseisen gesteld. Maar de invoering van rendementseisen laat ruimte om kolencentrales aan te passen en open te houden.  Zolang er geen helderheid is over de sluiting van de kolencentrales, blijft de kolentax in stand. Als de minister niet meewerkt, zal GroenLinks in de Kamer het initiatief nemen om de kolenbelasting te verhogen.
  2. Afspraak: 9 PetaJoule energiebesparing in 2020 door de industriële grootverbruikers van energie. Maar de maatregelen die nu zijn overeengekomen leiden tot maar 0,5 PJ energiebesparing. Als er niet binnen een maand harde afspraken voor energiebesparing worden gesloten met de energie-intensieve industrie, dan voeren we de wettelijke verplichting in om jaarlijks 2% te besparen.
  3. Afspraak: In 2030 mag de vervoersector maximaal 25 Megaton CO2 uitstoten, 17 procent minder dan in 1990.  Maar met het vastgestelde en voorgenomen beleid komen we op ruim 33 Megaton. Als er niet snel aanvullende maatregelen komen om de vervuiling terug te dringen, voeren we een gebruiksheffing in tijdens de spits (rekeningrijden). Bovendien stellen we elektrische auto’s vrij van bpm (aanschafbelasting) totdat de vervoersector weer op koers is.
  4. Afspraak: in 2020 wordt 6000 MegaWatt wind op land opgewekt. Maar de prognose van de Nationale Energie Verkenning is dat we niet verder komen dan 5000 MW.  Als we geen harde garanties krijgen voor voldoende locaties van de provincies, wijst de minister op korte termijn voor 1000 MW reservelocaties via de rijkscoördinatieregeling.
  5. Afspraak: onder de postcoderoosregeling gaan lokale coöperaties en v.v.e.’s schone energie opwekken. Maar er zijn nu slechts een handvol. Als het aantal coöperaties niet drastisch stijgt, moet de regeling worden verbeterd. Voor de productie moet de belasting met minstens 11 cent worden verminderd in plaats van 7 cent.