GroenLinks wil zorgpolissen en wetten in begrijpelijk Nederlands

Om te zorgen dat mensen met een kleinere woordenschat zo goed mogelijk kunnen meedoen in Nederland, wil GroenLinks dat wetteksten een inleiding krijgen in begrijpelijke taal. Verder moeten onder meer zorgverzekeraars en energiebedrijven hun rekeningen en voorwaarden in laagdrempelig Nederlands opstellen.

GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld wees verantwoordelijk minister Van Engelshoven vandaag op de problemen die kunnen ontstaan omdat mensen rekeningen niet goed begrijpen: ongeveer de helft van de mensen met schulden is laaggeletterd. Dat aandeel kan omlaag als duidelijker wordt opgeschreven wanneer mensen moeten betalen of onder welke voorwaarden zij contracten sluiten.

‘Op sommige plaatsen gaat het best goed’, vindt Westerveld. ‘Maar waar het voor de ene woningbouwcoöperatie vanzelfsprekend is dat huurders in laagdrempelig Nederlands worden aangesproken, stuurt een ander rekeningen met onbegrijpelijke teksten rond. We moeten af van die willekeur. Ik wil dat de minister bekijkt of het mogelijk is dit soort organisaties te dwingen hun rekeningen en hun brieven in eenvoudig Nederlands te schrijven. Dat is voor iedereen prettig.’

Daarnaast vindt Westerveld dat de overheid ook zelf beter kan. Vooral bij wet- en regelgeving wordt vaak vergeten dat er afspraken worden gemaakt die voor iedereen gelden en die dus ook voor iedereen begrijpelijk moeten zijn. Daarom wil GroenLinks voortaan bij iedere wet een samenvatting in begrijpelijke taal.