Ondergronds gasopslagveld van de NAM

GroenLinks zorgt voor flinke verbeteringen Mijnbouwwet

De Mijnbouwwet, die onder meer over de gaswinning in Groningen gaat, is  groener en rechtvaardiger geworden. De Tweede Kamer stemde in met wetswijzigingen en voorstellen van GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren die de mogelijkheden om gaswinning te weigeren vergroten, natuur en milieu meer prioriteit geven, zorgen voor vergoeding voor grondeigenaren, verbetering kleine geothermie regelen en meer inspraak in de besluitvorming geven aan gemeentes en waterschappen.

Van Tongeren: ‘Mooi dat de Kamer instemt met onze voorstellen die de wet verbeteren. Afscheid nemen van fossiele energie gaat niet vanzelf. Maar op deze manier wordt de regelgeving rond gaswinning in ieder geval beter, eerlijker en milieuvriendelijker dan hoe minister Kamp het voorstelde.

Ook werd een wetswijziging aangenomen die gaswinning in de Waddenzee en de natuurgebieden rond de Waddeneilanden verbiedt. Door dit amendement, mede ingediend door Liesbeth van Tongeren, wordt het een heel stuk lastiger om gas te winnen bij de eilanden, zoals laatst aangekondigd bij Schiermonnikoog.

Ook in Groningen, waar de gaswinning en de gevolgen daarvan een grote rol spelen, wordt positief gereageerd. Statenlid Hendri Meendering weet als geen ander hoe belangrijk het is dat er duidelijkheid is over procedures.

Meendering: 'Heldere regels betekent ook dat deze goed getoetst kunnen worden. Dit is in het voordeel van alle betrokken.’