Thuiswerken of op flexibele tijden werken? Dat wordt binnenkort makkelijker door de initiatiefwet van Linda Voortman (GroenLinks) en Pieter Heerma (CDA). Een meerderheid van de Eerste Kamer stemde vandaag voor de wet flexibel werken, die het voor werknemers makkelijker moet maken om werk en zorg te combineren.

GroenLinks en het CDA willen met hun initiatiefwet bewerkstelligen dat het voor werknemers makkelijker wordt om een dag thuis te werken, of om hun werktijden aan te passen aan bijvoorbeeld de schooltijden. De wet geeft werknemers het recht om een verzoek voor thuiswerk en/of flexibele werktijden in te dienen bij hun werkgever. Tot nu toe bestond zo’n verzoekrecht alleen voor het verminderen van het aantal uren.

Uiteraard kan niet in iedere functie flexibel worden omgegaan met werktijden, of de plaats waar gewerkt wordt. Voor een werknemer in de horeca is dat anders dan voor een beleidsambtenaar. De Wet flexibel werken regelt dat een werkgever een verzoek om buiten reguliere kantoortijden te werken alleen kan afwijzen om zwaarwegende bedrijfsredenen. Ook een verzoek tot thuiswerken kan alleen gemotiveerd worden afgewezen. Een simpel ‘zo-doen-we-dat-hier-niet’ volstaat dus niet.

GroenLinks Kamerlid Linda Voortman: “Het combineren van werk en zorg moet beter bespreekbaar worden op de werkvloer. Deze wet moet bijdragen aan een cultuurverandering.”

CDA Kamerlid Pieter Heerma: “Voor veel banen is het best mogelijk om een deel van het werk thuis te doen of buiten kantooruren, maar te vaak stuiten werknemers op onwillige werkgevers.”

GroenLinks en CDA geven met hun wetsvoorstel de werknemer zelf meer zeggenschap over de werkplek en werktijden. Alleenstaande ouders krijgen zo meer mogelijkheden voor een goede balans tussen werk en privé, zodat zij zich niet gedwongen hoeven te voelen om minder te gaan werken. Ook mantelzorg wordt door de wet makkelijker. De arbeidsmarkt van negen tot vijf, inflexibele roostertijden, verplichte aanwezigheid op kantoor en lange files in de spits, belemmeren veel werknemers daar nu nog in.

De Wet flexibel werken werd in 2010 geschreven door GroenLinks-Kamerlid Ineke van Gent en CDA-Kamerlid Eddy van Hijum. GroenLinks, CDA, SP, D66, PvdA, SGP, PvdD, OSF en 50plus stemden voor de wet.