Haal bezuiniging onderkant arbeidsmarkt uit bestuursakkoord

GroenLinks wil dat gemeenten en provincies niet tekenen voor het akkoord met het kabinet over de onderkant van de arbeidsmarkt. Door de bezuiniging van 2 miljard worden mensen die aan het werk geholpen moeten worden, veroordeeld tot een uitkering. De bezuiniging maakt deel uit van het onderhandelingsakkoord dat vandaag getekend wordt. Gemeenteraden en Provinciale Staten moeten dat akkoord nog bespreken.

Tweede Kamerlid Jesse Klaver roept gemeenten en provincies op dit deel van het bestuursakkoord af te wijzen.

Klaver: “Deze bezuiniging betekent dat er geen geld over is om mensen aan het werk te helpen. Dus creëer je een nieuwe generatie uitkeringsafhankelijken. Dat staat zo haaks op wat we met zijn allen willen: namelijk, mensen aan het werk helpen.”

Noodfonds onvoldoende

Een belangrijk element in het bestuursakkoord is dat de wwb, wsw en wajong worden samengevoegd in een wet Werken naar Vermogen. Gemeenten krijgen de verantwoordelijkheid voor de re-integratie van mensen in de wwb, wsw en wajong, maar de benodigde middelen ontbreken.

Gemeenten worden opgezadeld met de problemen van de onmogelijke afspraak uit het regeerakkoord dat bestaande wsw-ers hun rechten behouden, maar dat ondertussen 2 miljard wordt bezuinigd op de wwb, wsw en de wajong. Het noodfonds van 400 miljoen euro dat afgesproken is, is onvoldoende om deze klap op te vangen.

Geen geld over voor re-integratie

Op deze manier blijft er geen geld meer over voor de re-integratie van wwb-ers en mensen in de wajong. In het akkoord is te weinig geld om iedereen die dat nodig heeft met een tijdelijke loonaanvulling aan de slag te helpen en zitten te weinig middelen om mensen op een andere manier te prikkelen te gaan werken.

Klaver roept gemeenten op om een motie in te dienen om dit onderdeel zo snel mogelijk uit het bestuursakkoord te halen.

Klaver: “Niemand komt zo aan het werk. Dit kabinet presenteert een keiharde bezuiniging van 2 miljard als participatiebeleid. De Wet werken naar vermogen helpt wajongers en wwb-ers aan een Rutte-uitkering in plaats van aan een baan.”