Frits Lintmeijer

Haast met verstrekken inkomensgegevens aan woningcorporaties. Maar waarom?

Minister Blok heeft haast met het verstrekken van inkomensgegevens aan woningcorporaties. Volgens de minister zou de Eerste Kamer zelfs vandaag nog moeten instemmen. De fractie van GroenLinks is niet overtuigd.

Op maandag 4 april doet de rechtbank waarschijnlijk uitspraak over een kort geding van de Woonbond, die eist dat zelfs geen voorbereidingen voor het verstrekken van deze gegevens worden getroffen. Frits Lintmeijer is benieuwd in hoeverre dit een rol speelt in de haast die de minister ineens wil maken.

Bescherming van privacy
Voor GroenLinks is bescherming van privacy van grote waarde. Frits Lintmeijer ziet vooralsnog in het wetsvoorstel geen mogelijkheid voor huurders om al dan niet akkoord te gaan met het verstrekken van hun inkomensgegevens aan woningcorporaties. Hij refereert aan een aangenomen motie van mei 2011, die oproept het beschikkingsrecht over de eigen persoonsgegevens primair bij de burger te leggen. Het zonder deze instemming delen van inkomensinformatie kan volgens Lintmeijer alleen als zorgvuldige toetsing plaatsgevonden heeft, bijvoorbeeld door middel van een Privacy Impact Assessment (PIA).

Het systeem en alternatieven
Een systeem van inkomensafhankelijk huren moet ook eenvoudig gemaakt kunnen worden voor huurders. Het is onduidelijk of het voorgestelde systeem de enige manier is waarop gegevens verzameld kunnen worden, zoals de minister stelt. GroenLinks pleit voor een systeem waarin huurders zelf kunnen instemmen met het verstrekken van inkomensgegevens aan de woningcorporatie. Wie uiteindelijk helemaal niet meewerkt, zou in zo'n systeem de maximale verhoging kunnen krijgen.

Afweging
GroenLinks deelt de opvatting van de Raad van State dat informatie die mensen aan de Belastingdienst verstrekken, niet ongevraagd en zonder zwaarwegende redenen voor andere doelen wordt gebruikt. Van belang is of het voorgestelde systeem in verhouding staat tot de schending van de privacy van persoonsgegevens.

Het wetsvoorstel dat de Belastingdienst in staat stelt om inkomensinformatie te verstrekken aan woningcorporaties (EK 34.374) is op 29 maart 2016 aanvaard door de Eerste Kamer. GroenLinks krijgt de toezegging dat jaarlijks gerapporteerd wordt over eventueel onrechtmatig opvragen of verstrekken van inkomensinformatie.