Hbo heeft fundamenteel probleem

In het hoger beroepsonderwijs (hbo) voltrekt zich een kwaliteitsramp volgens Tweede Kamerlid Jesse Klaver. Uit onderzoek van de Onderwijsinspectie blijkt dat alle onderzochte opleidingen voor verbetering vatbaar zijn en in meer dan de helft van de gevallen de situatie op zijn minst zorgelijk is. GroenLinks ziet een fundamenteel probleem in het hbo en wil dit structureel oplossen. Klaver heeft een debat aangevraagd en gekregen.

Hij wil met studenten en docenten in gesprek over de oorzaken van dit probleem en vindt dat hogeschoolbesturen bescheidenheid past.

Klaver: “Dit is schokkend. Het inspectierapport wijst er op dat dit probleem op veel meer hbo-opleidingen speelt. Dit raakt de hele hbo-sector. Hogeschoolbestuurders past op dit moment grote bescheidenheid.”

De snelgroeiende hogescholen zijn niet in staat gebleken het onderwijs op hoog niveau te houden. Besturen staan te ver van de collegezaal en van de werkelijkheid. Hierdoor heeft zich een ramp voltrokken, die vraagt om een drastische koerswijziging. Studenten moeten hun onderwijs terugkrijgen.

Klaver: “De verleiding is heel groot om nu een bijltjesdag te organiseren voor bestuurders en dan door te gaan met business as usual. Ik wil nu een streep trekken en écht iets veranderen in het hbo. Studenten zijn niet voldoende betrokken en docenten voelen zich niet meer de baas over hun opleiding. Hbo-instellingen krijgen geld per student en zijn dus helemaal op kwantiteit gericht. Maar het is niet voldoende dat ik dit zeg. Ik vind dat studenten en docenten nu aan het woord moeten komen.”

Ook pleit GroenLinks voor maatregelen voor alle gedupeerde studenten en afgestudeerden. Zij moeten in staat gesteld worden hun diploma weer van waarde te laten zijn.

Klaver: “Deze studenten en afgestudeerden worden met een probleem opgezadeld, het vertrouwen in hun diploma’s is tot het nulpunt gedaald. Ik wil dat voor elke student van elke hogeschool een goede oplossing gevonden wordt.”

.