Een vluchtelingenkamp van de UNHCR
Een vluchtelingenkamp van de UNHCR

Hervorming Europees asielbeleid blijft toekomstmuziek

"We hadden gehoopt op goede en stevige voorstellen van de Europese Commissie, maar dat blijkt verre toekomstmuziek.” Dat concludeert GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini nadat ze de migratiecommunicatie van de Europese Commissie las. In deze communicatie zet de Europese Commissie haar plannen uit voor op de korte en lange termijn.

Sargentini is positief over de voorstellen om asielprocedures gelijk te trekken en de asielzoekers eerlijker over de EU te verdelen, maar ze moet tot haar teleurstelling constateren dat die broodnodige maatregelen op de lange baan worden geschoven, terwijl snelle actie geboden is.

Griekenland

Ondertussen verergert de situatie in Griekenland met de dag. Vluchtelingen hebben daar niet eens genoeg te eten. Sargentini: "We moeten Europees samenwerken om deze vluchtelingencrisis aan te kunnen pakken. De voorzichtigheid van de Europese Commissie toont aan dat het proces vastzit. Dit is een gemiste kans. We hebben juist de Commissie nodig om de lidstaten op te jutten die weigeren aan humanitaire en duurzame oplossingen te komen."

Sargentini zal de uitwerking van de plannen, die het Europees Parlement en de Europese ministers op een later moment zullen behandelen, strak in de gaten houden. Ze wil voorkomen dat een hervorming van het asielbeleid juist betekent dat asielzoekers straks minder rechten krijgen. Een heet hangijzer is nog het benoemen van 'veilige landen' buiten Europa (zoals Turkije) waar asielzoekers naartoe teruggestuurd kunnen worden.