Leerlingen en studenten moeten zo inclusief en onbevooroordeeld mogelijk inzicht krijgen in maatschappelijke en religieuze gebruiken en tradities. Lesmateriaal moet vooroordelen tussen bevolkingsgroepen wegnemen, in plaats van versterken. Tweede Kamerlid Niels van den Berge stelde Kamervragen hierover. 

Op sociale media is ophef ontstaan over een lesmethode waarin religieuze regels rondom seks en het huwelijk uitgelegd worden. Daarbij is sprake van een onvolledig en stereotyperend beeld over hoe bijvoorbeeld moslims of hindoes omgaan met seksualiteit. “Tenenkrommend”, vindt Tweede Kamerlid Niels van den Berge.

“Stereotyperende beelden werken discriminatie in de hand, en helpen niet mee aan het creëren van wederzijds begrip van studenten.”

Nieuwsgierigheid stimuleren
Overtuigingen van verschillende religies of levensovertuigingen kunnen in onze samenleving naast elkaar bestaan, vindt Van den Berge. “Burgerschapsonderwijs moet aanzetten tot nadenken, tot dialoog en nieuwsgierigheid om van en over elkaar te leren.”

Burgerschapsonderwijs is er in de basis voor de algemene ontwikkeling van de leerlingen en studenten. Daarbij is het cruciaal dat zij op een zo inclusief mogelijke manier kennismaken met de manier van leven van anderen, zonder dat hen voorgelegd wordt hoe zij hierover moeten denken. Bepaalde levenswijzen in studieboeken aanduiden als ‘goed’ of ‘ fout’ draagt hier niet aan bij, net als al te stellige uitspraken over religie en cultuur.

GroenLinks wil:

  • Burgerschapsonderwijs dat bijdraagt aan onderlinge samenhang en wederzijds begrip.
  • Burgerschapsonderwijs dat duidelijk maakt dat verschillende overtuigingen naast elkaar mogen bestaan.
  • Duidelijkheid over het toezicht op inhoudelijke behandeling van maatschappelijk sensitieve thema’s binnen het burgerschapsonderwijs.
  • Meer inspraak en advies van deskundigen op het gebied van religieuze geletterdheid en culturele sensitiviteit.