Hoeveel % GroenLinks ben jij?

Een nieuw politiek seizoen is aangebroken. Het is al bijna weer Prinsjesdag. Een hectische tijd, waarin onze Tweede Kamerfractie voluit aan de bak is. Eens te meer zal duidelijk worden dat onze keuze voor “Eerlijk delen” een ándere begroting vraagt dan die waar het kabinet mee komt.  Daarnaast is de grote vraaghoe we in Nederland verstandig omgaan met huidige grote conflicten en instabiliteit in de wereld. Daar waar velen in de Nederlandse politiek elkaar nu overschreeuwen in spierballentaal, zal het aan GroenLinks zijn om met rust en wijsheid te reageren en bij te dragen aan oplossingen, in plaats van verdergaande polarisatie.

Een sterke politieke inzet vraagt een sterke partij. We kunnen en willen groeien. Dat betekent ook inzet op het werven van meer leden. Voor de zomer stuurde ik jullie allemaal een gek ding: de test “Hoeveel % GL ben jij”. Het was een knipoog, maar tegelijk ook een serieuze poging om met een zekere lichtheid leden te werven. Maar ik moet wel iets bekennen...

De bedoeling was natuurlijk dat iedereen die “test” zou doorsturen aan vrienden en bekenden, waarvan je het gevoel hebt: die vinden zo'n knipoog leuk en ze horen eigenlijk bij GroenLinks. Maar.. ik heb dat toen niet gedaan.

Het was warm, er moest nog van alles af voor onze vakantie, en de koffers waren ook nog niet gepakt. Hoewel ik het vast van plan was, is het doorsturen van de test erbij ingeschoten. Grote kans dat dat voor meer mensen geldt. De test is namelijk weliswaar ruim 8000 keer gemaakt, maar heel weinig doorgestuurd. Ik heb het nu alsnog gedaan. Doe jij dat ook?

Want of we het nu met een knipoog of serieuzer doen, ik wil echt aan de slag met ledenwerving. Als ieder lid aan twee vrienden of kennissen vraagt om lid te worden, en als één op de tien dat ook daadwerkelijk doet, hebben we onze basis met twintig procent vergroot. Dat is goed voor de vitaliteit van de partij: meer betrokken mensen, meer inzet, een steviger financiële basis. We zijn nog altijd een heel sterke en actieve ledenpartij. Daar ligt een groot deel van onze kracht. Aanwas van nieuwe leden vergroot die kracht. Ik heb er alle vertrouwen in dat we ook in ledental weer structureel kunnen gaan groeien. Met jullie inzet.

Dus stuur 'm door, die test: kies.groenlinks.nl

Rik Grashoff,
Voorzitter GroenLinks

PS Sommige leden vatten de test nogal serieus op en vonden hun score te laag. Maar de boodschap is juist: de 100% GroenLinkser bestaat helemaal niet. Wij zijn een diverse club waarin heel verschillende mensen zich thuis voelen. En daar zijn we best trots op.