Duizenden hoogopgeleide werknemers die vanwege een ziekte of handicap minder productief zijn, behouden hun aanvullende uitkering. Een voorstel van GroenLinks en PvdA hiervoor kon rekenen op een brede steun in de Tweede Kamer. Dit voorkomt dat deze groep mensen met een uitkering, de zogenaamde Wajong, hierop gekort gaan worden.

“Het is onrechtvaardig dat werkende mensen met een Wajong-uitkering niet tenminste evenveel inkomen hebben als mensen in een vergelijkbare functie”, zegt Tweede Kamerlid Wim-Jan Renkema.

Mensen met een ziekte of handicap zijn soms minder productief dan een werknemer zonder ziekte of handicap. Daarom krijgen ze minder salaris dan iemand met een vergelijkbare functie en uurcontract. Tot nu toe compenseerde de Wajong-uitkering dit verschil in inkomen, bij wijze van loondispensatie. Met de nieuwe wet dreigde dit voor een groep Wajongers te vervallen. Dankzij de aanpassing van GroenLinks en PvdA krijgt deze specifieke groep mensen alsnog een aanvulling tot aan het loon van iemand met een vergelijkbare functie.

Rechtvaardig
Afgelopen week debatteerde de Tweede Kamer over een nieuwe Wajong-wet. Deze zou de uitkering eenvoudiger en toegankelijker maken, maar pakte voor sommige groepen mensen die (deels) arbeidsongeschikt zijn veel minder gunstig uit. 

“Het is jammer dat de nieuwe Wajong-wet is aangenomen, omdat dit voor veel Wajongers een verslechtering betekent. Maar ik ben blij dat in ieder geval deze groep hoogopgeleide Wajongers nu niet de dupe wordt”, zegt Renkema.