GroenLinks dient bezwaar in tegen het voorstel dat de schadelijke regels van het Europese landbouwbeleid met twee jaar stilzwijgend verlengt. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout: “In die twee jaar wordt zo’n 100 miljard euro aan landbouwsubsidies uitgegeven, zonder ook maar enige aanscherping van de vergroeningsvoorwaarden. Ondertussen holt de staat van de natuur achteruit. Dat is onacceptabel. Er moet een fatsoenlijk debat en stemming komen zodat de voorwaarden aangescherpt kunnen worden." Vrijdag behandelt het Europees Parlement het door Eickhout ingediende bezwaar. 

Er zit weinig vordering in de onderhandelingen over het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), daarom moet een wetsvoorstel worden aangenomen dat de oude GLB-regels verlengt. Er ligt een voorstel van de Europese Commissie om de huidige regels een jaar langer aan te houden. De Landbouwcommissie van het Europees Parlement wil daar twee jaar van maken, zonder enige aanscherping van de vergroeningswaarden waaronder het geld wordt uitgegeven. Eickhout: “De miljarden aan Europese subsidies die naar de landbouw gaan, zorgen voor grote schade aan de natuur. Bij het opstellen van de regels is te veel naar de landbouwlobby geluisterd. De vergroeningsvoorwaarden moeten strenger worden. Dat kan met een paar simpele wijzigingen.” 

Landbouwcommissie

Om zulke wijzigingen door te voeren moet er echter eerst een plenaire stemming plaatsvinden. De Landbouwcommissie wil de normale plenaire procedure overslaan en direct de onderhandelingen met de EU-landen over de uiteindelijke wet beginnen. Eickhout: “Dit zou betekenen dat we als parlement geen wijzigingen meer kunnen doorvoeren. De schade die het Europese landbouwbeleid blijft aanrichten is onverdedigbaar. De verkeerde belangen staan nu voorop, ten koste van de natuur. De situatie vereist maximale democratische transparantie en betrokkenheid.”

Haalt het bezwaar van GroenLinks een meerderheid, dan vindt er tijdens de volgende plenaire vergadering van het Europees Parlement alsnog een debat met stemming plaats over de verlenging van het huidige landbouwbeleid.