‘GroenLinksers kiezen een wolf in schaapskleren in het parlement.’ Dat schreef één van de grootste kranten van Nederland gister in hun hoofdredactioneel commentaar over onze verkozen kandidaat Kauthar Bouchallikht.

Dat Kauthar zich bewezen heeft als intersectioneel feminist en klimaatactivist wordt terzijde geschoven. Al haar progressieve idealen genegeerd. Nee, eigenlijk is het erger. Er wordt geschreven dat juist deze weerlegging van beschuldigingen haar verdacht maakt. Want: “Ontkenningen passen exact in dit straatje.” Bizar.

Vandaag kwam daar nog wat bij. De extreemrechtse groep Pegida kondigt een demonstratie aan voor het gebouw van de Tweede Kamer op de dag van de installatie van de nieuwe Tweede Kamer. ‘Zeg nee tegen deze wolf in schaapskleren,’ is hun leus.

Het volgt op de maandenlange online haat waarmee Kauthar te maken heeft gekregen. In het stuk ‘Misogynie als politiek wapen’ schrijft De Groene Amsterdammer over hun onderzoek naar seksistische berichten en vrouwenhaat die politici over zich heen krijgen op Twitter. Relatief gezien kreeg Kauthar de meeste haat in haar mentions: iedere paar minuten een haatbericht.

Op deze manier wordt een situatie gecreëerd waarin het onveilig is om te werken. Waarin democratisch gekozen volksvertegenwoordigers bij voorbaat verdacht worden gemaakt. Waarin een jonge vrouw te horen krijgt dat ze maar een toontje lager moet zingen. En dit is groter dan Kauthar alleen. Het past helaas in een trend.

Het past in een trend van intimidatie van vrouwen. Intimidatie waar kandidaat-Kamerleden van links tot rechts mee te maken krijgen.

Het past in de trend van koste wat kost vasthouden aan een stereotype beeld, waarin je als jonge moslima geen progressieve idealen zou kunnen hebben. Niet actie kan voeren voor het klimaat, voor vrouwenrechten of gelijkwaardigheid. Waarin je als Nederlandse moslim überhaupt gewantrouwd wordt.

Deze onophoudelijke stroom verdachtmakingen ontneemt niet alleen een democratisch gekozen volksvertegenwoordiger de kans om zelf te formuleren wie ze is en waar ze voor staat. Een hele bevolkingsgroep wordt weggezet. Moslims horen de boodschap van groepen als Pegida luid en duidelijk: ‘het doet er niet toe wie je bent of wat je zegt, je bent niet te vertrouwen.’

Het past in een trend waarbij progressieve mensen die zich (online) uitspreken te maken krijgen met intimidatie. Een extreemrechtse groep onder de naam ‘Vizier op Links’ intimideert progressieve Twitteraars. Dit weekend zochten ze mensen thuis op en plakten stickers op voordeuren met de tekst ‘deze locatie wordt geobserveerd’.

Dit soort intimidatie past niet in een open democratie. Wij staan voor een land waarin mensen vrij zijn om hun mening te uiten, ongeacht afkomst, religie, gender of seksuele voorkeur. Waar er ruimte is voor verschil. Verschil van inzicht. Van achtergrond. Waar al die geluiden worden gehoord en vertegenwoordigd.

Verschillende perspectieven brengen ons verder. In een samenleving en in een volksvertegenwoordiging moet ruimte zijn voor ontelbare identiteiten. Juist daarom is het belangrijk dat er meer diversiteit in de Tweede Kamer komt.

Tegenover alle haat op internet staat een groeiende, veelzijdige tegenbeweging. Mensen vanuit allerlei verschillende hoeken en achtergronden die verbonden zijn in de strijd tegen uitsluiting.

‘Hoop boven haat,’ schreef Kauthar zaterdag toen ze verkozen werd.

Hoop boven haat. Dat is wat we nu nodig hebben.

Jesse Klaver