Foto: Streetview

Huisvestingswet is symboolwetgeving en stigmatiseert statushouders

Stigmatiserend en niet effectief, zo typeert de Eerste Kamerfractie van GroenLinks de aangepaste Huisvestingswet van minister van Wonen Stef Blok. Vluchtelingen met een status krijgen niet meer wettelijk een urgentieverklaring voor een sociale huurwoning, waardoor snelle integratie en soepele latere gezinshereniging van de meest kwetsbare groepen uit onze samenleving op de helling komt te staan. GroenLinks-Senator Frits Lintmeijer: ,,Nederland doet afstand van een lange historie om wisselende groepen migranten op eerlijke wijze te huisvesten.”

,,Hoewel deze wet de indruk wekt een probleem op te lossen, namelijk dat statushouders andere Nederlanders verdringen op de sociale huurmarkt, is het effect van de wet op de woningmarkt nihil”, aldus de zeer kritische Frits, die vanuit middenveld louter kritiek hoorde op de wet. ,,Symboolwetgeving hoorde ik veelvuldig. Dit kabinet kiest bewust met haar liberalisatiebeleid en stapsgewijze verhoging van de verhuurdersheffing om het aantal sociale huurwoningen drastisch te verlagen en nu lijkt het impliciet de schuld van de langere wachtlijsten bij de statushouders te leggen. Erg opportunistisch.”

Het wetsvoorstel lijkt ingegeven door de suggestie dat vluchtelingen met een status een voorkeursbehandeling krijgen. ,,Een wijkagent uit Appelscha op zoek naar een woning in Amsterdam door een nieuwe baan heeft het ook niet makkelijk”, aldus Blok tijdens het debat, die daarmee in de ogen van GroenLinks voorbij gaat aan het feit dat statushouders geen netwerk en wortels hebben en daarom niet gelijk worden behandeld als dezelfde regels voor hen gelden. ,,Ook wringt het rechtsstatelijk. Net als de Raad van State zijn wij bijzonder kritisch over de motivatie van het kabinet om af te stappen van gelijke behandeling van verschillende groepen urgente woningzoekenden”, beklemtoont Frits. ,,Hoewel grondrechten niet absoluut zijn, is het gelijkheidsbeginsel hier in het gedrang. Door het ontbreken van een voldoende en weerlegbare motivatie is dit staatsrechtelijk af te keuren.”                      

De gemeenten blijven hoe dan ook met het probleem zitten. Wel of geen urgentie. ,,Daar zegt het kabinet eigenlijk tegen dat ze het maar uit moeten zoeken”, aldus Frits, oud-wethouder van Utrecht. ,,Deze wet zal de druk op centrale opvang weer doen toenemen. Op deze manier zet het kabinet stappen terug in integratie van vluchtelingen die een erkende status hebben gekregen. Een wet die op de lange termijn grotere gevolgen heeft dan het zogenaamde probleem dat het oplost.” De Eerste Kamer stemt 13 december over het wetsvoorstel, VVD, PvdA en PVV hebben al aangegeven sowieso voor te stemmen. Andere partijen twijfelen nog.