Huurplannen Dekker: kan het nog gekker?!

Minister Dekker moet haar huurplannen intrekken. Haar voorstellen creëren enkel problemen, terwijl de lastenverzwaring voor huurders met tientallen tot honderden euro’s per jaar geen enkel probleem oplost. Het zou haar sieren om eerst de fundamentele studie naar de hypotheekrente en de woningmarkt af te ronden. Daaruit zal immers blijken dat huurders nu al de hoogste woonlasten hebben, en dat de woningbouwproductie niet zal worden gestimuleerd door de inkomsten van woningcorporaties extra te verhogen.

Iedereen levert in...

Als het aan de minister ligt, gaan alle huurders fors meer huur betalen. Drie miljoen huishoudens gaan er minstens tientallen euro’s in koopkracht op achteruit. Gezinnen die net boven de huursubsidiegrens zitten, worden het zwaarst gepakt: de huurprijsbescherming voor hun woningen komt te vervallen, waardoor hun lasten met mogelijk honderden euro’s per maand gaan stijgen. Woningen die nu nog betaalbaar zijn, zullen onbetaalbaar worden. Maar ook huurders mét huursubsidie zijn de dupe: bovenop de reguliere huurverhogingen, moeten zij straks achttien euro per maand aan huursubsidie inleveren.

Deze lastenverzwaringen komen bovenop alle andere maatregelen van het kabinet: de lonen en uitkeringen zijn bevroren, de bijzondere bijstand is gehalveerd, de lokale lasten gestegen, het ziekenfonds uitgekleed, de ziektekostenpremie verhoogd. En ook de kinderopvang, de trein en de strippenkaarten worden alsmaar duurder. GroenLinks vreest dat honderdduizenden gezinnen in enorme financiële problemen gaan komen. Het is nauwelijks voor te stellen dat de CDA-fractie hiermee zal instemmen. 

… behalve de verhuurders

De huurplannen van Dekker leveren de verhuurders veel extra inkomsten op, terwijl deze al ruim in de slappe was zitten. Er is geen enkele aanleiding om hen te belonen met hogere huuropbrengsten, terwijl zij juist al jaren te weinig woningen hebben gebouwd. De minister heeft voldoende instrumenten om hen te bewegen meer woningen te bouwen. Strooien met geld van huurders in nergens voor nodig.

Betere plannen voor betere woningmarkt

De plannen van minister Dekker moeten drastisch worden aangepast. In plaats van geld weg te halen bij huurders met een bescheiden inkomen, dient de aftrek van hypotheekrente van topverdieners te worden ingeperkt. In plaats van de huren met tientallen euro’s te verhogen, moeten de inflatie maatgevend zijn voor de huurverhoging. In plaats van eenzijdige wijken te bevorderen, moeten deze juist worden bestreden. En in plaats van de woningcorporaties extraatjes toe te schuiven, moet de minister hen via haar bestaande bevoegdheden dwingen om meer betaalbare huur- en koopwoningen te bouwen.

GroenLinks zal bij de begrotingsbehandeling van VROM voorstellen doen om het koopkrachtverlies van huurders te repareren.

Ineke van Gent