Ingezonden brief: Schaamlap

In de Volkskrant van vrijdag 30 mei verdedigt D66-fractieleider Boris Dittrich het kabinetsvoornemen om alleen mensen die minimaal 120% van het minimumloon verdienen en 21 jaar of ouder zijn in staat te stellen een buitenlandse partner te laten overkomen.

Als argument voert Dittrich aan dat vrijwel alle andere Europese landen een inkomenseis stellen. Verder verwijst hij naar een recente EU-afspraak over gezinshereniging die een leeftijdsgrens van 21 jaar toestaat. Hiermee suggereert hij ten onrechte dat Nederland met de aangekondigde maatregelen niets uitzonderlijks doet. Maar Nederland loopt straks in Europa wel degelijk uit de pas. Het is waar dat de meeste EU-landen een inkomensvereiste hanteren. Vrijwel zonder uitzondering eisen zij een inkomen tenminste gelijk aan bijstandsniveau of minimumloon. En wat de leeftijdseis betreft: minister Nawijn heeft in Brussel bij zijn collega´s de 21 jaar afgedwongen, met als doel de voornemens uit het Strategisch Akkoord van CDA, VVD en LPF te kunnen verwezenlijken. Behalve Duitsland en Denemarken konden alle lidstaten leven met een minimumleeftijd van 18 jaar.Nederland gaat met zijn eis van 120% en zijn minimumleeftijd van 21 jaar dus een stuk verder dan de meeste andere EU-landen. ‘Europa’ kan niet als schaamlap fungeren voor de aantasting van het recht op vrije partnerkeuze waarvoor D66 getekend heeft.