Ingreep schoolvakanties maakt werken in onderwijs onaantrekkelijker

GroenLinks ziet niets in het voorstel van minster Marja Van Bijsterveldt van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) om de lerarenvakanties in te korten. Tweede Kamerlid Jesse Klaver vindt de vakantie van leraren een zaak van de sociale partners. In overleg met ouders moeten zij werken aan roosters waardoor leerlingen optimaal les krijgen. De inspectie moet ingrijpen als leerlingen klagen over ophokuren.

Klaver: “Minister Van Bijsterveldt zet leraren dagen langer aan het werk. Ik begrijp dat mensen hier kwaad van worden. Na twee jaar bevriezing van de lonen haalt Van Bijsterveldt de aantrekkelijkheid van het lerarenvak verder onderuit. Dit is iets wat sociale partners aan de onderhandelingstafel kunnen besluiten en geen zaak voor Den Haag. De maatregelen zijn ook geen goed middel tegen lesuitval. Laat de scholen samen met leraren, ouders en leerlingen werken aan betere roosters en minder rondhanguren.”

Klaver vindt dat de inspectie de kwaliteit van lessen in de gaten moet blijven houden. In het voorstel van de minister gaan ouders, bestuurders en leraren hierover.

Klaver: “Een goede invulling van lesuren komt met deze wet meer bij de scholen, leraren en ouders te liggen. In de meeste gevallen zal dat prima uitwerken, maar waar het misgaat moet er snel en adequaat worden ingegrepen. Leerlingen die klagen over ophokuren mogen niet tegen een paarse krokodil oplopen als ze klachten hebben. Als klachten binnen de school niet naar tevredenheid worden afgehandeld, moet de Inspectie gelijk reageren.”