Initiatiefwetsvoorstel voorkomt kortingen op pensioenen

Door het mislukken van het pensioenoverleg tussen kabinet, werkgevers en werknemers dreigen kortingen op de pensioenen in 2020 en 2021. Vanmiddag in het Kamerdebat over het pensioenoverleg kondigt Jesse Klaver aan dat GroenLinks met een initiatiefwetsvoorstel komt om kortingen in ieder geval twee jaar te kunnen uitstellen. In de tussentijd kan dan alsnog gewerkt worden aan een nieuw, sociaal pensioenstelsel.

Wat Klaver betreft wordt het regeerakkoord op het gebied van pensioenen opengebroken en formuleert de politiek nieuwe uitgangspunten voor een pensioenhervorming. Een nieuw stelsel moet ervoor zorgen dat de 1,6 miljoen mensen die nu geen pensioen opbouwen ook gaan meedoen in het pensioenstelsel, dat het tempo van de verhoging van de pensioenleeftijd wordt beperkt en de belofte wordt ingelost dat mensen met een zwaar beroep eerder kunnen stoppen met werken.

Klaver: “Het is tijd om politiek leiderschap te tonen voor al die mensen die in onzekerheid verkeren over hun pensioen. De pensioenkortingen, die het kabinet als een soort chantagemiddel boven de markt laat langen, moeten van tafel zodat er tijd is om overeenstemming te vinden over een pensioenakkoord dat mensen meer in plaats van minder zekerheid en bescherming biedt.”

Er dreigen pensioenkortingen aan te komen voor meer dan tien miljoen deelnemers in 2020 en 2021. De Initiatiefwet Voorkomen Pensioenkortingen geeft pensioenfondsen twee jaar extra de tijd om genoeg vermogen op te bouwen doordat pensioenfondsen niet vijf, maar zeven jaar de tijd krijgen om te voldoen aan een dekkingsgraad van 104,2%.