Frits Lintmeijer

Internaatskinderen beschermen waar nodig en zonder onderscheid

GroenLinks is principieel voor wettelijke bescherming van kinderen in situaties waarin dat nu nog niet kan. Maar van gelegenheidswetgeving, gericht op een kleine groep, mag geen sprake zijn. Het moet wetgeving zijn die aansluit op wat de overheid in soortgelijke gevallen doet.
 

Aanleiding van dit wetsvoorstel over toezicht op particuliere jeugdinternaten, waren zorgen over specifieke Turks-Nederlandse internaten. Senator Frits Lintmeijer zegt namens de Eerste Kamerfractie dat wetten, inclusief deze, geen gelegenheidwetgeving mogen zijn en niet mogen leiden tot inperking van de religieuze of levensbeschouwelijke vrijheid. Hij ziet wettelijk toezicht vooral als stok achter de deur voor situaties waarin vrijwillige bereidheid tot toezicht ontbreekt of signalen van zorgelijke situaties aanwezig zijn.

Lintmeijer wil van de minister weten welke specifieke onderwerpen onderworpen zijn aan het toezicht in de jeugdinternaten. Bovendien wil hij van de minister weten op welke andere groepen van internaten de werking van deze wet van toepassing kan zijn, om te voorkomen dat deze wet juist wel op gelegenheidswetgeving lijkt.

Het wetsvoorstel is op 9 februari met algemene stemmen aanvaard door de Eerste Kamer.