Invasie van Den Haag moet uit Amerikaanse wet

De Verenigde Staten hebben zichzelf het recht toegeëigend om Amerikaanse gevangenen van het Internationaal Strafhof in Den Haag met militaire actie te bevrijden. Vanmiddag pleit Europarlementariër Joost Lagendijk (GroenLinks) ervoor om namens het Europees Parlement aan president Obama te vragen deze wet in te trekken.

"Guantanámo Bay, waterboarding, extraordinary rendition. Obama heeft een eind gemaakt aan een lange lijst van misstanden die onder George W. Bush het Amerikaanse buitenlands beleid kenmerkten," zegt Lagendijk. "Momenteel wordt een wet geëvalueerd die ook op deze lijst past. Deze The Hague Invasion Act mag dan minder gewelddadig zijn dan illegale strafkampen en marteling, maar het is een minstens zo grote aanval op het internationaal recht."

Update: Het voorstel van Joost Lagendijk is donderdag tijdens de stemming in het Europarlement niet door een meerderheid gesteund. Lees Lagendijks reactie op Twitter.

De wet, officieel genaamd de 'American Service-Members Protection Act' (ASPA), was de zeer vijandige reactie van oud-president George W. Bush en zijn aanhangers op de oprichting van het Internationaal Strafhof. De ASPA verbiedt Amerikaanse instituties samen te werken met of informatie door te geven aan het Internationale Strafhof, tenzij de president expliciet toestemming verleent. ASPA vereist een internationale garantie van immuniteit voor Amerikaanse soldaten, voordat zij mogen deelnemen aan een VN-missie.

Het meest beledigende artikel in de wet geeft de Amerikaanse president het recht om 'alle mogelijke en geschikte middelen te gebruiken' om een Amerikaan die gedetineerd is door het Strafhof te bevrijden. The Hague Invasion Act voorziet dus echt in een mogelijke invasie in de stad waar het Strafhof gevestigd is, hoe onwaarschijnlijk dit scenario ook is.

"De belachelijkheid van deze wet heeft tot veel hilariteit geleid," zegt Lagendijk. "Maar we kunnen het echt niet afdoen als grap. Als Europeaan en als Nederlander is het moeilijk te accepteren dat 'bondgenoot' VS dreigt met militaire actie. Obama heeft zich tot doel gesteld het vertrouwen van staten en volkeren over de hele wereld terug te winnen. Daarvoor moet deze wet zo snel mogelijk de prullenbak in."

Donderdag stemt het Europarlement over de oproep van Lagendijk.