De belastingherziening die het kabinet wil doorvoeren moet niet betaald worden door een generieke verhoging van de btw, maar door de belasting op milieuvervuiling te verhogen en door belastingontwijking door multinationals aan te pakken. Op die manier moet er voor 3 miljard aan belastingen worden verschoven. Dat zegt fractievoorzitter Jesse Klaver. Vandaag maakte hij de belangrijkste inzet van zijn partij openbaar voor de gesprekken over een nieuw belastingstelsel. 

Klaver stelt een vergroening van de belastingen van 2 miljard euro voor, door de energiebelasting te verduurzamen en vrachtverkeer, vlees het bebouwen van open ruimte en het lozen van restwarmte zwaarder te belasten. Daarnaast doet hij voor in totaal 1 miljard aan voorstellen om bedrijfseigenaren (DGA's) zwaarder te belasten en belastingontwijking door grote bedrijven tegen te gaan (bijvoorbeeld door het beperken van de deelnemersrente).

Het geld dat wordt opgebracht met de belastingherziening moet wat Klaver betreft niet alleen gebruikt worden om lasten te verlichten, maar ook om te investeren in de koopkracht van mensen met een uitkering en in publieke diensten, zoals de (thuis)zorg en duurzame energie.

Klaver: “GroenLinks wil een fundamentele herziening van het belastingstelsel. Wij zitten niet aan tafel om de btw te verhogen, maar omdat we klimaatverandering willen aanpakken, ongelijkheid willen terugdringen en mensen aan een baan willen helpen.”

De vergroeningsmaatregelen en aanpak van belastingontwijking die GroenLinks voorstelt zijn, in verschillende varianten, terug te vinden in de verkiezingsprogramma’s van ChristenUnie, D66 en de PvdA. De generieke verhoging van de BTW staat bij geen enkele partij in het verkiezingsprogramma.

Klaver: “Een generieke verhoging van de btw is een botte maatregel met veel ongewenste effecten. Die maakt het OV, medicijnen, cultuur en arbeidsintensieve diensten, zoals kleermaker, fietsenmaker en schoenmaker veel duurder. Maar er is een andere optie: kiezen voor vergroening en aanpak van belastingontwijking. Vier van de partijen die aan tafel zitten pleiten daarvoor in hun verkiezingsprogramma. Het moet mogelijk zijn daar stappen te zetten.”