Jongerenbeweging Coalitie-Y krijgt brede steun voor haar oproep om te komen tot een samenleving waarin recht wordt gedaan aan iedere generatie en de druk van de prestatiemaatschappij wordt doorbroken. Aan de vooravond van Prinsjesdag publiceert Coalitie-Y tien voorstellen om de druk op jongeren weg te nemen.

Politieke partijen ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, SP, SGP, Denk,  PvdD en 50PLUS committeren zich aan generatieproof beleid. Ze zullen zich ondermeer sterk maken om een basisbeurs in te voeren, jongeren toegang te bieden tot de woningmarkt, jongeren meer zekerheden te bieden op de arbeidsmarkt en te zorgen voor een generatietoets en inspraak bij de kabinetsformatie.

Manifest vandaag aangeboden aan premier Rutte
Coalitie-Y krijgt vandaag ook steun van diverse maatschappelijke organisaties die de doelen onderschrijven. Mark Rutte neemt het manifest vanavond in ontvangst. Voorafgaand is er een bijeenkomst met jongeren en politiek leiders om te spreken over beleid dat rekening houdt met de volgende generaties. Een andere manier van denken over beleid en jongeren is noodzakelijk.

De jongeren, maatschappelijke organisatie en politieke partijen verbonden in Coalitie-Y hopen dat nog vele anderen zich de komende tijd zullen scharen achter het doel om jongeren in Nederland meer perspectief te bieden. Binnen enkele maanden zal Coalitie-Y een bijeenkomst met jongeren en politici organiseren waarbij jongeren input kunnen geven voor de nieuwe verkiezingsprogramma’s. Zo kunnen jongeren meedenken over het Nederland waarin we elkaar rust en ruimte bieden en waarin jongeren hun verantwoordelijkheid kunnen nemen.

Coalitie-Y is een initiatief van NJR, CNV Jongeren, ISO, LSVb, JOB, PerspectieF samen met de ChristenUnie en tv presentator Tim Hofman.

Ondertekenaars:

(Jongeren)organisaties

 • Landelijke Kamer van Verenigingen
 • Plattelandsjongeren
 • AEGEE
 • Studenten voor Morgen
 • University College Student Representatives of the Netherlands
 • Integrand
 • Studentenplatform Nederland Stip
 • Stichting Time Out
 • YouthforClimate
 • Jonge Klimaatbeweging
 • Studentenvakbond AKKU
 • VIDIUS Studentenunie
 • ASVA Studentenunie
 • SPS-NIP
 • Haagse Studentenvakbond
 • IMFSA-NL
 • FNV Jong
 • Verus
 • FNO Jongerenpanel Zorg én Perspectief
 • MBO Rijnland
 • Dwars
 • ROOD
 • PINK!
 • Oppositie
 • SGPJ
 • PerspectieF
 • CNV Jongeren,
 • ISO
 • LSVb
 • JOB
 • NJR

Politieke Partijen

 • GroenLinks
 • SP
 • PvdA
 • ChristenUnie
 • Partij voor de Dieren
 • SGP
 • DENK
 • 50PLUS

Onderteken het Manifest!