Afgelopen dinsdag stemde de Tweede Kamer in met de wet strafbaarstelling verblijf in terroristisch gebied. Minister Grapperhaus wil het verblijf in terreurgebied zonder toestemming voortaan strafbaar maken. Journalisten en humanitaire organisaties worden hierdoor onnodig geraakt. GroenLinks stemde tegen. Lees hieronder meer.
 

Wij vinden de wet onwenselijk. Want de wet werpt barrières op voor mensen die met goede bedoelingen afreizen naar gebieden die als verboden zijn aangewezen. Bijvoorbeeld kinderen die hun ouders willen bezoeken in een dorp in Syrië dat niet onder controle van IS staat, maar wel onder de sleepnet valt die de minister met deze wet uit kan werpen.

Maar misschien nog wel fundamenteler: het wordt voor humanitaire organisaties en journalisten lastig hun belangrijke werk te doen. Zij moeten voortaan vooraf toestemming vragen aan het ministerie voordat zij mogen afreizen. Dit tast de onafhankelijkheid van hun werk aan en beperkt de snelheid waarmee zij ter plekke kunnen zijn.

Deze wet is niet nodig. De huidige wetgeving biedt voldoende houvast om terugkeerders uit bijvoorbeeld Syrië en Irak aan te pakken. Ook is het al verboden deel te nemen aan terroristische organisaties. Ook experts, zoals de Raad van State, zeggen dat de wet niet nodig is om terugkeerders met gevaarlijke motieven te vervolgen.

Niels van den Berge: “Deze wet lost geen enkel probleem op, maar maakt het journalisten en humanitaire hulpverleners heel moeilijk om hun belangrijke werk te doen. Als oud-noodhulpverlener maak ik me zorgen.”

De essentie van het strafrecht is dat je gestraft wordt voor iets dat je hebt gedaan. Dit wetsvoorstel zegt: je was erbij, dus je bent erbij. Het rekent mensen niet af op hun daden, maar alleen op het feit dat ze in een bepaald gebied waren.

Daarom stemde GroenLinks tegen. Ook dienden we een amendement in om voor journalisten en hulpverleners een uitzondering te maken. Helaas werd ons amendement verworpen en de wet aangenomen. Onze hoop is nu gericht op de Eerste Kamer, die nog tegen kan stemmen.