Judith Sargentini is European Fair Politician of the Year

GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini is dinsdag uitgeroepen tot de European Fair Politician of the Year. Sargentini zette zich het afgelopen jaar het meest van alle 754 Europarlementariërs in voor eerlijk beleid ten opzichte van ontwikkelingslanden. De Foundation Max van der Stoel reikte de Award in het Europees Parlement uit aan Sargentini.

Update: Op woensdag won fractievoorzitter Bram van Ojik de Nederlandse variant van de prijs!

"De titel Europese Fair Politician of the Year is een prachtige steun in de rug om eerlijke handel hoog op de agenda te blijven zetten", reageert Sargentini.

"Ik strijd ervoor dat Europa geen handelsverdragen sluit die de opbouw van ontwikkelingslanden in de weg staan. De handel die we drijven moet ten goede komen aan de plaatselijke bevolking, niet aan corrupte regimes, rebellengroepen of Europese multinationals, daar kan Europa een belangrijke rol in spelen."

Op aandringen van Sargentini komt de Europese Commissie met wetgeving die conflictmineralen van de Europese markt moet weren. Ze schrijft namens het Europees Parlement een rapport over de het voorkomen van de handel in conflictmineralen.

Op de Fair Politics website voor de Europese ranking wordt bijgehouden wanneer Europarlementariërs zich via parlementaire vragen, amendementen of in opinies en rapporten inzetten voor 'fair' en coherent beleid. Sargentini zet zich in voor meer coherentie ten opzichte van ontwikkelingslanden in het Europese handelsbeleid. Ze houdt zich ondermeer bezig met toegang tot medicijnen, eerlijke handelsverdragen en conflictmineralen.

Fair Politics is een initiatief van de Foundation Max van der Stoel (voorheen Evert Vermeer Stichting). Al sinds 2002 lobbyt Fair Politics bij politici in Brussel en Den Haag om in al hun politieke keuzes rekening te houden met de belangen van ontwikkelingslanden. Politici in Nederland en de Europese Unie nemen te vaak beslissingen die het beleid voor ontwikkelingssamenwerking ondermijnen. Zo heeft beleid op het gebied van handel, belasting en klimaat vaak negatieve gevolgen voor ontwikkelingslanden.

Meer informatie

OneWorld interviewde Sargentini over het winnen van de Award.