Justitieministers mogen doorgifte bankgegevens aan VS niet doordrukken

Op 30 november, één dag voordat zij de beslissingsbevoegdheid moeten gaan delen met het Europees Parlement, willen de Europese justitieministers een akkoord sluiten met de Verenigde Staten over het doorgeven van bankgegevens van Europese burgers. GroenLinks protesteert tegen deze ondermijning van democratie en privacy.

"Op de valreep kiepert de Raad een deel van de privacy van Europese burgers in het democratisch gat," constateert Judith Sargentini, Europarlementariër voor GroenLinks. "De ontwerp-overeenkomst met de Amerikaanse regering beschermt Europese burgers onvoldoende tegen misbruik van hun financiële gegevens."

In 2006 ontstond ophef over het feit dat de VS, in het kader van hun Terrorist Finance Tracking Program, toegang hadden tot informatie over vrijwel alle banktransacties binnen de Europese Unie. SWIFT, het bedrijf dat deze gegevens in strijd met de Europese privacywetgeving doorgaf aan de Amerikaanse autoriteiten, besloot na overleg met Europese privacytoezichthouders om de gegevens niet langer op te slaan op computers in de VS, maar in Nederland en Zwitserland. Deze zomer besloot de Raad van Ministers van de EU echter om de VS toch toegang te blijven geven tot de bankgegevens van SWIFT en andere financiële netwerken. De onderhandelingen met de Amerikaanse regering over de zogenaamde SWIFT-overeenkomst (pdf) zijn inmiddels afgerond. Het Zweedse voorzitterschap wil dat de Raad deze overeenkomst op 30 november goedkeurt.

Zo wordt het Europees Parlement nog net gepasseerd. Want één dag later, op 1 december, treedt het Verdrag van Lissabon in werking. Het Europarlement gaat dan meebeslissen over dit soort verdragen. Ook nationale parlementen worden buitenspel gezet door de Raad, omdat de SWIFT-overeenkomst in werking zal treden nog voor zij door nationale parlementen is goedgekeurd.

"Voor doorgifte van deze gegevens zal geen toestemming van een rechter vereist zijn, terwijl het Europarlement dat in september wel verlangde. In sommige gevallen moeten de gegevens in bulk worden doorgegeven. De VS mogen deze gevoelige informatie doorsturen naar andere landen. Onafhankelijk toezicht op de bescherming van persoonsgegevens is onvoldoende gewaarborgd", aldus Sargentini.

Sargentini hoopt dat de nationale parlementen hun justitieministers terugfluiten. In de Tweede Kamer zal Naïma Azough namens GroenLinks de SWIFT-overeenkomst aan de orde stellen in het overleg met minister Hirsch Ballin.