Kabinet moet opnieuw sociaal overleg starten over prepensioen

Het kabinet moet de strijdbijl begraven en terug naar de onderhandelingstafel met de sociale partners. De forse kritiek van de Raad van State op de kabinetsplannen voor afschaffing van de VUT en het prepensioen kan niet genegeerd worden. Als minister De Geus écht het sociale gezicht wil zijn, grijpt hij dit advies aan om binnen het kabinet te strijden voor de VUT-ers die anders in grote problemen komen.

De gelegenheidswetgeving van Zalm en De Geus over het afschaffen van VUT en prepensioen moet van tafel. Behalve dat de Raad van State de voorstellen volledig afbrandt, is er buiten de Trêveszaal nauwelijks draagvlak voor deze maatregelen.

Een verstandig kabinet moet nu niet als een olifant in de porseleinkast doordenderen, maar de voorstellen intrekken. Dan is er een goede basis om met sociale partners opnieuw in gesprek te komen.

Ineke van Gent heeft de volgende schriftelijke vragen gesteld aan de ministers De Geus en Zalm:

Vragen van het lid Van Gent aan de ministers van Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ingediend 18 augustus 2004, over het Raad van State advies over VUT en prepensioen.

  1. Kloppen de berichten dat de Raad van State forse kritiek heeft op de kabinetsplannen voor de afschaffing van de fiscale regelingen voor VUT en prepensioen?[1]
  2. Wat is uw oordeel over het advies van de Raad van State? Bent u van mening dat het kabinet wordt teruggefloten door de Raad van State? Zo nee, waarom niet?
  3. Bent u van mening dat de afschaffing van VUT en prepensioen ‘gelegenheidswetgeving’ is? Zo nee, waarom niet?
  4. Bent u overtuigd door de Raad van State dat een dubbele fiscale heffing op het prepensioen een ondoordacht voorstel is dat dus ingetrokken dient te worden? Zo nee, waarom niet?
  5. Bent u bereid om bedoeld advies voor te leggen aan de sociale partners en met hen het ‘Voorjaarsoverleg’ voort te zetten?
  6. Heeft de minister van Sociale Zaken inderdaad[2] gezegd dat hij niet overtuigd is door de Raad van State en dat hij niet méér zal doen dan een overgangsregeling op te stellen? Kunt u dit toelichten? 

[1] Zie onder meer Teletekst en de Volkskrant, 18-8-04

[2] ANP, 18-8-04