Kabinet neemt armoede niet serieus

De Nederlandse kerken spreken de regering terecht aan op de groeiende armoede in Nederland. Minister De Geus vindt dat de kerken de armen maar moeten doorsturen. Hij zou de oproep van de kerken serieus moeten nemen: zorg voor een eerlijker inkomensbeleid en kom met een anti-armoede plan.

Minister De Geus toont zich horende doof en ziende blind voor de explosief gegroeide armoede in Nederland. Het is teleurstellend dat hij de ogen sluit voor de het feit dat tienduizenden gezinnen geen geld meer hebben om eten te kopen. Zijn oproep vandaag aan de kerken, om hulpbehoevenden door te sturen naar gemeente en Belastingdienst, is makkelijk en goedkoop. Hij geeft de mensen in financiële nood en de mensen die hen helpen indirect de boodschap: eigen schuld, dikke bult.

Begin juni bleek uit cijfers van de kerken en de Voedselbanken dat steeds meer mensen in financiële problemen zijn gekomen. Door de stroom aan bezuinigingsmaatregelen kunnen zij de touwtjes niet meer aan elkaar knopen: de bevriezing van de lonen, uitkeringen en kinderbijslag, hogere huren, minder huursubsidie, fors gestegen energielasten en zorgkosten. De fiscale regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten zijn slechts een druppel op een gloeiende plaat. Hetzelfde geldt voor de bijzondere bijstand: het budget hiervoor is gehalveerd.

Ineke van Gent roept minister De Geus nogmaals op om de oproep van de kerken serieus te nemen. In plaats van de mensen met de laagste inkomens het bos in te sturen met allerlei bureaucratische regelingen en formulieren, zou het hem sieren het inkomensbeleid van zijn eigen kabinet tegen het licht te houden. Hij kan er niet omheen op Prinsjesdag met een stevig anti-armoedepakket te presenteren.

Ineke van Gent heeft de volgende vragen gesteld aan minister De Geus:

Vragen van het lid Van Gent (GroenLinks) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ingediend 5 juli 2005, over armoede in Nederland.

1. Herinnert u zich mijn schriftelijke vragen van 9 juni 2005 over de explosieve groei van de armoede in Nederland die wordt geconstateerd door de kerken en Voedselbanken en uw antwoorden daarop?2. Kunt u bevestigen dat u vandaag een gesprek voert over dit onderwerp met een delegatie van de kerken in Nederland?3. Klopt het dat u de kerken vraagt om mensen met financiële problemen door te sturen naar gemeente en Belastingdienst? Is deze oproep het enige dat u de mensen op en rond het minimum te bieden heeft?4. Waarom denkt u dat het niet-gebruik van specifieke regelingen de hoofdoorzaak is van de groeiende armoede in Nederland? Kunt u dit nader onderbouwen?5. Waarop baseert u het idee dat mensen die aankloppen bij kerken en Voedselbanken, niet nu al worden doorverwezen naar specifieke regelingen bij gemeenten en Belastingdienst? Erkent u dat uw oproep dus geen oplossing zal bieden voor de financiële problemen van de tienduizenden mensen die nu al gebruik maken van de Voedselbank?6. Heeft u feitelijke gegevens over het niet-gebruik van gemeentelijke en fiscale regelingen? Zo ja, hoe hoog zijn de budgetten en hoeveel geld hiervan wordt niet gebruikt?7. Kunt u het budget voor de bijzondere bijstand relateren aan de bezuinigingen op de huursubsidie, de hogere huren, de ontkoppeling van de lonen en uitkeringen, de gestegen energie- en zorgkosten? Bent u het met GroenLinks eens dat de bijzondere bijstand voor mensen met een laag inkomen een druppel is op een gloeiende plaat?