Kabinetsplannen leenstelsel slecht voor hoger onderwijs

GroenLinks kan zich niet vinden in het plan voor een leenstelsel, dat het kabinet vanmiddag heeft gepresenteerd. "Dit kabinetsplan is niet goed voor ons hoger onderwijs. Het komt neer op een platte bezuiniging, waar studenten de dupe van worden," meent Tweede Kamerlid Jesse Klaver.

"GroenLinks vindt de invoering van een leenstelsel alleen te verdedigen als de kwaliteit en toegankelijkheid er op vooruit gaat," zegt Klaver. "Beter onderwijs, hogere aanvullende beurzen, lager collegegeld en natuurlijk moet de OV-kaart blijven. Het kabinet wil 1,2 miljard structureel bezuinigen op de studiefinanciering en pas op termijn investeren in het onderwijs. Studenten moeten vanaf het begin de voordelen genieten van deze verandering."
 
"Dit leenstelsel is verre van sociaal," vindt Ruard Ganzevoort, woordvoerder onderwijs in de Eerste Kamer. "Minder draagkrachtige studenten worden ontmoedigd om te studeren. Daarbij wil minister Bussemaker ook nog de regeling voor weigerachtige en onvindbare ouders afschaffen. Daardoor krijgen studenten die niet op hun ouders kunnen rekenen straks helemaal geen aanvullende beurs meer." Zonder steun van GroenLinks lijkt het sociaal leenstelsel niet op een meerderheid in de Eerste Kamer te kunnen rekenen.