Kamer achter GroenLinks-motie meer geld naar onderwijs voor vluchtelingenkinderen

Zojuist is door een ruime Kamermeerderheid een motie van GroenLinks Kamerlid Rik Grashoff aangenomen die staatssecretaris Dekker van onderwijs opdraagt een tweede jaar geld vrij te maken voor scholing aan vluchtelingenkinderen. Dit extra jaar onderwijs is van groot belang, omdat het ervoor zorgt dat vluchtelingenkinderen niet op achterstand komen,  het ongelijke kansen tegengaat en het snelle integratie bevordert.

Grashoff: “Taal- en leerachterstanden werk je niet binnen één jaar weg. Ik ben heel blij dat de Kamer achter het plan staat om onderwijs aan vluchtelingenkinderen beter te bekostigen. Deze kinderen verdienen een goede start in onze samenleving. Daarvoor is investeren op jonge leeftijd nodig. Deze motie is glashelder: staatssecretaris Dekker moet aan de slag! Ruim voor de voorjaarsnota wil ik van Dekker horen hoe deze motie uitgevoerd wordt”