Kamer en kabinet willen duidelijker taal van de overheid

De Tweede Kamer en het kabinet willen dat ambtenaren duidelijker Nederlands gaan schrijven en spreken. Zo moeten formulieren van de Belastingdienst, in de sociale zekerheid en de zorg beter worden. Ook moet er een keurmerk komen voor helder taalgebruik. Dat bleek bij de behandeling van de Initiatiefnota 'Heerlijk Helder Hollands' van GroenLinks-Kamerlid Ineke van Gent.

Minister Nicolaï heeft toegezegd aan de slag te gaan met het taalkeurmerk en begrijpelijke formulieren. Ook worden ambtenaren beter getraind. De eerste test is de troonrede van volgende week: minister Nicolaï beloofde dat deze wordt gecontroleerd op helder taalgebruik.

Veel mensen begrijpen de overheid nietGrote groepen mensen begrijpen de overheid niet. Zo bleek vorig jaar dat vier miljoen mensen de folder voor de nieuwe zorgverzekering niet begrepen. En de troonrede was voor maar liefst zeven miljoen mensen te moeilijk. Behalve dat dit vervelend is voor de mensen die belangrijke informatie missen, kost het veel capaciteit van ambtenaren om de folders en formulieren uit te leggen. Naast verbetering van het onderwijs, is het van belang dat de overheid zelf duidelijke taal gebruikt. In de initiatiefnota “Heerlijk Helder Hollands” deed GroenLinks een aantal voorstellen voor duidelijke overheidstaal. Een aantal van deze ideeën worden nu door het kabinet en door de fracties van PvdA en CDA overgenomen. VVD en SP waren afwezig.

Duidelijker formulieren, keurmerk voor heldere taalMinister Nicolaï heeft toegezegd dat een groot aantal overheidsformulieren worden verbeterd. Daarbij noemde hij onder meer formulieren voor een bouwvergunning, een uittreksel uit het bevolkingsregister, de aanvraag van AOW, een arbeidsongeschiktheidsuitkering en kinderbijslag. Ook gaat hij de rijksoverheid, semi-publieke instellingen en gemeenten aansporen om heldere taal te gebruiken. Tot slot heeft minister Nicolaï toegezegd om te gaan werken aan een keurmerk voor helder taalgebruik. Ineke van Gent is positief over de steun in de Kamer en de toezeggingen van de minister: “Het is onacceptabel dat nu miljoenen mensen buiten de boot vallen en daardoor hun zorgtoeslag mislopen of bouwvergunning de mist in zien gaan. Dat besef moet bij iedere ambtenaar doordringen.”

De nota 'Heerlijk Helder Hollands' is hier [http://www.groenlinks.nl/2ekamer/notities/Notitie.2005-12-02.5703] te vinden.