Kamer geschoffeerd door besluit Rotterdam Airport

Uit de antwoorden op vragen van GroenLinks blijkt dat het besluit over Rotterdam Airport een enorme verruiming van de hinder zal gaan betekenen. Bovenal blijkt dat het besluit ondertussen al in werking is gesteld. De fractie is zeer ontstemd over de slinkse manier waarop staatssecretaris Schultz dit omstreden besluit tijdens het zomerreces heeft doorgevoerd.
GroenLinks heeft via de Kamercommissie voorgesteld direct na het reces een debat te houden en vraagt de minister tot die tijd niet verder mee te werken met de opening van het vliegveld gedurende de nacht. GroenLinks zal zich inzetten voor het terugdraaien van het besluit.

Het voornemen van staatssecretaris Schultz is midden in het zomerreces, op 14 juli jl. opgesteld. Nadat dit voornemen begin augustus publiek werd, heeft GroenLinks direct Kamervragen gesteld met het verzoek om hierover nog in de Kamer te spreken. Dit verzoek heeft de Staatssecretaris genegeerd door twee dagen na het indienen van de vragen het omstreden besluit in werking te laten treden. De Kamer wordt op weinig nette wijze voor een voldongen feit geplaatst.

Het besluit geeft de sector alle ruimte om tot 1 uur ’s nachts te vliegen, binnen de soepele normen die voor de dag gelden. Van een strengere nachtnorm is geen sprake. De gevolgen voor omwonenden zijn niet inzichtelijk gemaakt. Ook is het besluit tegen de zin van de buurgemeenten ingevoerd. Juist zij zullen last hebben van de ruimere openingstijden. De onderbouwing is gebaseerd op een zeer gekleurde studie van de sector zelf.

Dit besluit geeft Rotterdam Airport een voorsprong op de overige regionale vliegvelden in de strijd om de laagwaardige prijsstunters en charters. Het is een kwestie van tijd tot de andere vliegvelden om dezelfde ruime openingstijden verzoeken om geen concurrentienadeel te hebben, met alle gevolgen voor de omwonenden.

Ineke van Gent

Wijnand Duyvendak