GroenLinks pleit voor een menselijk vluchtelingenbeleid
GroenLinks pleit voor een menselijk vluchtelingenbeleid

Kamer krijgt Kinderpardon-dossiers te zien

Dankzij de motie van Linda Voortman krijgt de Tweede Kamer alle 40 dossiers te zien waarin staatssecretaris Dijkhoff kinderen een verblijfsvergunning geeft, in het kader van het Kinderpardon.  Vanmiddag nam de Kamer een motie van GroenLinks aan waarin de staatssecretaris wordt verzocht de dossiers te anonimiseren en uiterlijk eind november naar de Kamer te sturen.

Het Kinderpardon lijkt nu te strikt en bureaucratisch te zijn, waardoor de regeling niet meer doet wat het bedoelt: een oplossing creëren voor in Nederland gewortelde kinderen.

“Het heeft er alle schijn van dat de huidige regeling niet werkt. Maar 8% heeft een kinderpardon gekregen. En zelfs in die gevallen is het niet duidelijk of dat kwam door het Kinderpardon of om andere redenen,” aldus Voortman.

Voortman hoopt dat de dossiers van de toegekende Kinderpardon-vergunningen helderheid geven over waar een kind aan moet voldoen om wél in aanmerking te komen:

 “Te veel kinderen zijn afhankelijk van de bureaucratische regels waaruit het Kinderpardon nu is opgebouwd. Het Kinderpardon is niet het vangnet dat het zou moeten zijn. In plaats daarvan worden ze toch teruggestuurd naar een land waar ze de taal niet spreken en nooit geweest zijn. Daar moet snel een einde aan komen.”