Kamer steunt GroenLinks-motie antidiscriminatievoorzieningen

Er moet een andere financiering komen voor lokale antidiscriminatievoorzieningen (ADV), zoals discriminatiemeldpunten. Dat wil de Tweede Kamer, die instemt met een motie van Nevin Özütok en Kirsten van den Hul (PvdA). Nu worden de ADV’s nog per klacht van discriminatie betaald door de gemeente.

Özütok: “Antidiscriminatievoorzieningen vervullen een belangrijke taak. Mensen die zich gediscrimineerd voelen moeten daar altijd een klacht over in kunnen dienen. Maar om per klacht te betalen zorgt voor een perverse prikkel. Nu onze motie is aangenomen moet het kabinet in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten op zoek naar een andere manier om de ADV’s te betalen, zonder dat de kwaliteit er op achteruit gaat.”