Kamer steunt motie GroenLinks voor meer werk en opleiding voor asielzoekers

De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met een motie van Jesse Klaver die het kabinet oproept belemmeringen weg te nemen voor asielzoekers om al tijdens hun asielprocedure te werken.

Ook roept de motie het kabinet op om meer middelen te investeren in een professioneel aanbod van cursussen Nederlands voor vluchtelingen in de asielprocedure. Klaver vindt het belangrijk dat asielzoekers al vanaf dag één kunnen beginnen met integreren. Twee derde van de vluchtelingen die hier asiel aanvragen krijgt uiteindelijk een verblijfstatus. Het is slecht voor deze mensen en slecht voor Nederland als ze de gedurende een jarenlange asielprocedure niet kunnen werken of slecht Nederlands leren. Het leren van de taal en kennismaken met de samenleving via werk of opleiding zijn de weg naar een goede plek in de samenleving, vindt GroenLinks.

Het kabinet moet dit najaar met een plan komen en de bijbehorende financiële middelen vrijmaken. Lees hier de tekst van de motie.