De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met de motie van Rik Grashoff en Arnold Merkies (SP) over een onderzoek naar het verhogen van de energiebelasting grootverbruikers. Zij willen weten wat de te verwachten effecten zijn van het stapsgewijs verhogen van deze energiebelasting.

Rik Grashoff: “Als je echt iets wil doen aan klimaatverandering, moet je de grootste verbruikers aanpakken. Op dit moment is de energiebelasting voor grootverbruikers, zoals de metaalindustrie of olieraffinaderijen, zeer laag. Hierdoor is er weinig prikkel om energie te besparen. We moeten ze een positieve prikkel geven om zuiniger met energie om te gaan: energiebelasting omhoog en de opbrengsten weer investeren in energiebesparende maatregelen in de industrie.”

GroenLinks stelde dit al eerder voor in de klimaatbegroting 2016-2020 “Krachtig klimaatbeleid”. Grashoff en Merkies willen voor de behandeling van het belastingplan een reactie van het kabinet.