Er moet een einde komen aan de brievenbus-BV’s in Nederland. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde vandaag in met een motie van Rik Grashoff, die strenge aanvullende eisen stelt aan brievenbusfirma’s.

Grashoff: “Geweldig nieuws dat het net rond de brievenbus-BV’s zich sluit. GroenLinks strijdt al jaren tegen deze bizarre situatie, waarbij er 4000 miljard euro door Nederland wordt gesluisd via lege brievenbusfirma’s die niets toevoegen. Dat een meerderheid in de Kamer nu strenge eisen wil stellen aan deze bedrijven is een enorme overwinning voor de rechtvaardigheid. Het is nu aan staatssecretaris Wiebes om deze motie zo snel mogelijk uit te voeren.”

De motie van Grashoff regelt dat brievenbusfirma’s een minimum aantal medewerkers in dienst hebben en moeten er meer eisen worden gesteld aan het eigen vermogen. De bal ligt nu bij het kabinet, dat voorheen weigerde actie te ondernemen, maar met een meerderheid in de Kamer niet meer onder concrete daden uit kan.