Kamer wil extra geld voor brede brugklas

De brede brugklas moet financieel aantrekkelijk worden voor scholen. Dat staat in een motie van Rik Grashoff, die zonet door de Tweede Kamer werd aangenomen.

Grashoff: “Het kabinet moet nu extra geld uittrekken voor brede brugklassen. Dat is uitstekend nieuws voor het vergroten van de kansen van alle kinderen in het onderwijs. Op deze manier krijgen leraren de kans om optimaal aandacht te bieden aan leerlingen met verschillende niveaus. Ik wil dat staatssecretaris Dekker zo snel mogelijk actie onderneemt om mijn motie uit te voeren.”

Het aantal brede brugklassen loopt al jaren terug. In de afgelopen tien jaar daalde het aantal leerlingen dat niet in een klas met meerdere niveaus zat van 70 naar 54 procent. Door weer te kiezen voor de brede brugklas wordt deze trend gekeerd.

Lees hier meer over onze plannen voor kansrijk onderwijs.