Kamer wil geen fratsen met onderwijsgeld

De Tweede Kamer heeft vandaag een GroenLinks-motie aangenomen om het gebruik van onderwijsgeld voor het kopen van complexe financiële producten aan banden te leggen. Tweede Kamerlid Jesse Klaver werpt hiermee een beperking op om publiek geld nog langer te besteden aan financiële fratsen.

Klaver:  “Een aantal onderwijsinstellingen hebben ingezet op ongebreidelde groei en zijn hoge schulden aangegaan om die groeiagenda te financieren. Met behulp van complexe financiële producten, zoals derivaten, kon nog meer geleend worden. Besturen zijn niet in staat om de hoge risico’s te doorzien. De regering moet nu wettelijke beperkingen vaststellen om te voorkomen dat geld voor de klas verdwijnt in de financiële markten.”

In de afgelopen tijd kwamen steeds meer financiële problemen bij grote onderwijsinstellingen aan het licht. De Amarantis Onderwijsgroep bijvoorbeeld, die tenonder is gegaan aan financiële problemen, zag zijn schuld met zeven miljoen toenemen vanwege verlies over de derivatenportefeuille.

Klaver: “Als het Amarantis-bestuur financieel bij de les was gehouden, was het nooit zo ver gekomen. Nu is het zaak om te voorkomen dat er nog andere scholen richting bankroet kachelen.”

GroenLinks wil dat scholen het publieke geld dat zij ontvangen ook echt aan onderwijs besteden en heeft daarom verschillende voorstellen gedaan om de financiële risico’s te verminderen.